EVENTS

i-HoReCa

Selected Taiwan hotel products, kitchen equipments, and cafe products to improve your business.

แบรนด์สินค้าของใช้ในโรงแรม อุปกรณ์ครัวรูปแบบการทำงานอัตโนมัติ และของใช้ในร้านกาแฟ ที่คัดสรรพิเศษจากไต้หวัน เป็นตัวเลือกที่ดีในการยกระดับความอัจฉริยะของสิ่งของรอบตัวคุณ
 
back